Kolla säkring på transformator till TB 65 ECO (vit)

//Kolla säkring på transformator till TB 65 ECO (vit)