Fryser vattnet?

Om du fyller ThermoBaren med 0-gradigt vatten stiger inte värmen upp till ytan förrän bottenvattnet har blivit 4 grader. Det kan ta ett par timmar och under tiden kan en isskorpa bildas. Undvik därför om möjligt att fylla på ThermoBaren med iskallt vatten vid sträng kyla.

Om lysdioden lyser:
– Lysdioden kan lysa även om stickproppen inte är helt i rätt läge, plasten i kontaktplattan och stickproppen kan smälta då. Använd lite fett, typ vaselin eller dylikt, om det går trögt att sätta i stickproppen, så att den kommer hela vägen in i kontaktplattan. 
– Felet sitter inuti karet, kan förmodligen åtgärdas, fyll i Felanmälan under Service.

Om lysdioden inte lyser:
– Kontrollera att det är ström i eluttaget.
– Kontrollera om lågspänningskabeln med 24 volt har lossnat från stickproppen. Sätt i så fall fast kabeln igen.
– Kontrollera om säkringen har löst ut:
• ThermoBar 30 och ThermoBar 40 har en 60 watts transformator med smältsäkring (400 mA) till vänster under locket. Säkringen kan du byta själv, ny säkring hittar du i elaffären. Se info-film här.
• På ThermoBar 80, ThermoBar 130 och ThermoBar 250 hittar du transformatorns återställningsknapp i en genomskinlig plasthuv på undersidan. Tryck in knappen. Försök att finna orsaken till varför säkringen löser ut. Testa själv, eller låt en elektriker undersöka transformatorn. Se info-film här.

Plasten har fått bulor, gör det något?

Nej, den noggrant utvalda plasten, som är 4-7 millimeter tjock, är seg och därmed köldtålig. Mjukheten i plasten gör också att bulor kan uppstå i botten eller på insidan, det har ingen inverkan på funktionen.

Går det att åtgärda skador i plasten?

Sitter skadan på utsidan kan den lagas med gott resultat. En skada på insidan, som till exempel uppkommit genom att hästen har trampat i karet, går ej att laga.

Fryser vattnet i ThermoBar 65 ECO?

Om lysdioden lyser:
– Felet sitter inuti karet. Det är sannolikt värmefolien som gått sönder. Ta isär ThermoBar 65 ECO enligt reparationsmanual (pdf) eller film, alla reservdelar finns att köpa i butiken. Se info-film här.

Om lysdioden inte lyser:
– Kontrollera att det är ström i eluttaget.
– Kontrollera om lågspänningskabeln med 24 volt har lossnat från flatstiften. Sätt i så fall fast kabeln igen.
– Kontrollera om säkringen har löst ut. ThermoBar 65 ECO har en 75 watts transformator med en trög glasrörssäkring (500 mA) till vänster under locket. Försök att finna orsaken till varför säkringen löser ut. Testa själv, eller låt en elektriker undersöka transformatorn. Säkringen kan du byta själv, ny säkring hittar du i elaffären. Se info-film här.

Cart

Buying a ThermoBar is simple!

All troughs are delivered fully assembled!

Tax is included in the price.

All ThermoBar products have a three-year guarantee.

ThermoBar delivers to all EU countries.

Shipping costs within the EU:
Products that can be sent in a small package: €10
ThermoBar: €30

Sorry, but products that have sold out cannot be pre-ordered.

What should I choose?